Header file
Language: Vietnamese | English | Chinese
Thư mời viết bài
Quy định thể thức bài viết
Chương trình Hội thảo
Thư mời tài trợ
Danh sách tác giả có bài viết đăng kỷ yếu
Danh sách tác giả đã gửi bài viết tham dự hội thảo
Danh sách các tóm tắt các bài viết đăng trên kỷ yếu Hội thảo Hội nhập lần 2 - TP Đà Nẵng 12/2012
Danh sách các tóm tắt các bài viết đăng trên kỷ yếu Hội thảo Hội nhập lần 1 - TP HCM 12/2011
Thông tin khách sạn và điểm đến

TÌM KIẾM

 Visitors: 19,044,654

  Thông tin khách sạn và điểm đến/

Giới thiệu về thành phố Hà Nội - 29/5/2013

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch quan trọng của Việt Nam. Hà Nội là thủ đô lâu đời và đã kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào tháng 10 năm 2010.

http://www.hanoi.gov.vn/web/guest/home

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Danh sách một số khách sạn tiêu biểu tại Hà Nội - 29/5/2013

 Giới thiệu về khách sạn Luxeden - 28/5/2013

 Giới thiệu về Trường Đại học Thương mại - 9/5/2013

Doi tac cua truong